«Περί κενοδοξίας καί ἀνατροφῆς τῶν τέκνων» ( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)


Στο πρτο τμμα τς πραγματείας του «Περί κενοδοξίας και ανατροφής των τέκνων», γιος ωάννης Χρυσόστομος, δείχνει τι γωγ τν νέων πηρεάζεται ποφασιστικ π τν πικρατοσα πράξη ζως, π τν τρόπο ζως κα σκέψεως τν μελν τς μάδος, μέσα στήν ποίαν ναπτύσσεται νέος. Στό κλμα τς ζως ατς τς μάδος ναπνέει κα ναπτύσσεται νέος, κα ναποτρέπτως θικ του ποιότητα, πνευματικ του ντότητα, προσδιορίζονται π’ ατ τ κλμα. Τν νοσηρότητα το κλίματος ατο ντοπίζει Χρυσόστομος στήν κενοδοξία, στή ματαιοδοξία δηλαδή, στήν σφαλμένη ντιλήψη περ ξιοπρέπειας κα στή συνδεδεμένη μ ατ τάση γιά πίδειξη πλούτου, νδυμάτων, σπιτιν, πιπλώσεων.
ναφέρεται κατ’ ρχν στή συνήθεια πού εχε πικρατήσει μεταξ τν πλουσίων νά κάμνουν πίδειξη τν οκονομικν τους δυνατοτήτων, χρηματοδοτώντας ...θεατρικς παραστάσεις ργανώνοντας γνες πποδρόμου. Κίνητρο γι’ ατ ταν τὰ χειροκροτήματα, ο πευφημίες το λαο, δόξα. νταγωνισμς ατς στήν πίδειξη οκονομικς δυνάμεως εχε φθάσει σ τέτοιο σημεο, στε μερικο μόνο κα μόνο γιά νά μ δυσφημισθον, φθαναν στήν πτώχευση κα στήν θλιότητα, σκορπώντας τ χρήματά τους λόγιστα σ’ ατές τίς κδηλώσεις, τή στιγμή πού πρχε πλθος νθρώπων πού πέθαιναν π τν πενα.
τάση μως ατ γιά πίδειξη δέν ταν γνώρισμα λίγων πλουσίων μόνον. εχε καταλάβει λα τ στρώματα τς κοινωνίας. κόμη κα ο φτωχο φρόντιζαν νά γοράζουν τ καλύτερα νδύματα, τ καλύτερα πιπλα κα σκεύη, γιά....
νά πιδεικνύονται. κόμη κα πηρεσία ες τ σπίτι προσελάμβαναν, γιατ νόμιζαν τι ατοεξυπηρέτηση μείωνε τν κοινωνικ τος ποστάση.
Πολλοί, ν πεινοσαν, δέν φρόντιζαν γιά τή διατροφή τους παρ γιά τν κοινωνικ τους ξιοπρέπεια, γιά νά δείξουν τι εναι κάτι, τι εναι καλοστεκούμενοι. δανικς κοινωνικς τύπος, πιτυχημένος, ξιοθαύμαστος δέν ταν νάρετος νθρωπος, συνετός, πνευματικ καλλιεργημένος, λλ πλούσιος, βολεμένος οκονομικά.
γανακτε γιά τν καταστάση ατή Χρυσόστομος. λα ατά, λέγει, εναι ξωτερικ κα δέν χουν καμμία σχέση μ τν σωτερικ νθρωπο, δέν χαρακτηρίζουν τν νθρωπο. δανικς νθρωπος κρίνεται π τν ρετ του. ρετ δίνει ξιοπρέπεια, τιμ κα δόξα. «τοτο εσχημοσύνη, τοτο δόξα, τοτο τιμή». Κα στο σημεο ατό, συνδέοντας τσι τν κενοδοξία μ τν νατροφ τν παιδιν, παρατηρε τι ατία λων τν κακν εναι τι τ παιδι μεγαλώνουν μέσα στό νοσηρ ατ κλμα κα πηρεάζονται π’ ατό.
Μόλις γεννηθε τ παιδ ο γονες κάνουν τ πν, χι γιά νά βρον τν κατάλληλο τρόπο τς διαπαιδαγώγησής του, λλ γιά νά τ καλλωπίσουν, νά τ ντύσουν, κα νά το γοράσουν χρυσαφικά. Δέν φροντίζουν νά βγάλουν π τν ψυχ το παιδίου ατ τή μανία, λλ ο διοι π τν ρχ εσάγουν τν ρωτα τν χρημάτων κα τή φροντίδα γιά νώφελα πράγματα. Κα εναι παιδικ λικία, πρώτη λικία, τ πι πρόσφορο δαφος γιά νά φυτεύσει κανες ετε τν ρετ ετε τν κακία. Γι’ ατ εναι νυπολόγιστη εθύνη τν γονέων, ταν μελον γιά τν ρθ κα γκαίρη διαπαιδαγώγηση τν παιδιν τους.