ΜΑΥΡΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΜΑΥΡΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. ΣΟΔΟΜΙΤΕΣ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ, ἀφοῦ «οὔτε ΕΝΑΣ ἀπὸ τοὺς 22 εὐρωβουλευτές τῆς Ἑλλάδος δὲν βρέθηκε νὰ καταψηφίσει τὸ ψήφισμα ὑπὲρ τῆς ἐπιβολῆς ὡς φυσιολογικῆς της νοοτροπίας καὶ τῆς ἠθικῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων!

Μαύρη μέρα γιὰ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὅσοι ὑποστηρίζουν ἢ ἀνέχονται ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ στὸν κυριολεκτικὸ ἐκφυλισμό. Θεῖον καὶ πῦρ ἀναμένεται στὴν Εὑρώπη.
Ὡς πρὸς τὰ καθ᾽ ἡμᾶς, μᾶς ἀρκεῖ ποὺ ξέρουμε ὅτι ΚΑΝΕΝΑΣ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες Εὑρωβουλευτὲς δὲν ἀντιστάθηκε… Ἂν ὑπάρχει ἀκόμη ΛΑΟΣ, θὰ τοὺς ἀπαντήσει δεόντως. Ἀλλὰ φαίνεται πὼς μᾶλλον δὲν ὑπάρχει!

 .             Ἡ 4η Φεβρουαρίου 2014 καταγράφεται ὡς μία ἀπὸ τὶς χειρότερες μέρες στὴν ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Τὴ μέρα αὐτὴ πέρασε μὲ μεγάλη πλειονοψηφία ψήφισμα ὑπὲρ τῆς ἐπιβολῆς ὡς φυσιολογικῆς της νοοτροπίας καὶ τῆς ἠθικῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων στοὺς πολίτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης! Ἡ ἴδια μέρα  καταγράφεται ὡς ἡμέρα ντροπῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα τῆς παράδοσης καὶ τῶν ἀξιῶν, ἀφοῦ οὔτε  ΕΝΑΣ ἀπὸ τοὺς 22 εὐρωβουλευτές της δὲν βρέθηκε νὰ καταψηφίσει τὸ ψήφισμα!.             Τὸ ψήφισμα ἔχει τὸν τίτλο “Χάρτης πορείας τῆς ΕΕ κατὰ τῆς ὁμοφοβίας καὶ τῶν διακρίσεων λόγῳ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ ταυτότητας φύλου”. Προετοιμάσθηκε ἀπὸ ...τὴν Αὐστριακὴ εὐρωβουλευτὴ τῆς Ὁμάδας τῶν Πρασίνων Οὔλρικε Λούνατσεκ, μὲ τὴν  ὑποστήριξη τοῦ ἰσχυρότατου στὶς Βρυξέλλες λόμπι τῶν ΛΟΑΔΔ (λεσβιῶν, ὁμοφυλοφίλων, ἀμφιφυλοφίλων, διεμφυλικῶν (τρανσέξουαλ) καὶ διαφυλικῶν) ἀτόμων. Μὲ βάση τὸ ψήφισμα ἡ ὁμάδα τῶν ΛΟΑΔΔ ξεχωρίζει ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες ὁμάδες πολιτῶν καὶ ἀποκτᾶ ἰδιαίτερα προνόμια. Πέραν δηλαδὴ τοῦ γενικοῦ πλαισίου περὶ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε εὐρωπαίου πολίτη μὲ τὸ ψήφισμα ζητεῖται ἡ ἰδιαίτερη μέριμνα γιὰ τὴν “προαγωγὴ καὶ προστασία τῆς ἄσκησης ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπὸ τὰ ΛΟΑΔΔ”.
.              Γιὰ νὰ περάσει ἡ ἐπιβολὴ στὴν Εὐρώπη ὡς φυσικῆς καὶ φυσιολογικῆς τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ΛΟΑΔΔ μὲ τὸ ψήφισμα ζητεῖται ἡ Εὐρ. Ἐπιτροπὴ “νὰ δημιουργήσει εἰδικὰ προγράμματα γιὰ τὴ νεολαία καὶ τὴν ἐκπαίδευση” καὶ “νὰ διευκολύνει τὴν ἀνταλλαγὴ ὀρθῶν πρακτικῶν (Σημ.;;;;) μεταξὺ τῶν κρατῶν μελῶν στοὺς τομεῖς τῆς νεολαίας καὶ τῆς ἐκπαίδευσης…”. Ἤδη στὴ Γαλλία καὶ ἐν ὀνόματι τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων συζητεῖται στὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στὰ σχολεῖα νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ διδασκαλία τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς. Ζητεῖται ἀκόμη στὸ ψήφισμα νὰ διασφαλίζεται ὁ σεβασμὸς στὶς  “παρελάσεις ὑπερηφανείας” τῶν ΛΟΑΔΔ (Σημ.: Ἔτσι ὀνομάζονται τὰ gay pride καὶ gay parade). Ἀκόμη ζητεῖται νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ στὰ ΛΟΑΔΔ ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καὶ ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας μέσῳ τοῦ ποινικοῦ δικαίου καὶ νὰ συμπεριληφθεῖ ὡς ἄλλη μορφὴ ἐγκλημάτων ἡ κριτικὴ γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία, μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι ἀποτελεῖ “πρακτικὴ ὑποκίνησης μίσους γιὰ λόγους προσανατολισμοῦ καὶ ταυτότητας φύλου”. Μὲ τὸ ἴδιο ψήφισμα τὰ κράτη μέλη τῆς ΕΕ καλοῦνται “νὰ θεσπίσουν ποινικὴ νομοθεσία ποὺ νὰ ἀπαγορεύει τὴν ὑποκίνηση μίσους λόγῳ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ ταυτότητας φύλου”. Οἱ σκοταδιστικὲς αὐτὲς ἀπαγορεύσεις καὶ τὸ αἴτημα γιὰ ποινικοποίηση τῆς ἄποψης σὲ βάρος τῆς ὁμοφυλοφιλίας ζητοῦνται γιατί, κατὰ τὸ ψήφισμα, “ὁ ὅποιος περιορισμὸς στὴν ἐπιβολὴ τῶν ἀπόψεων τῶν ΛΟΑΔΔ (λεσβιῶν, ὁμοφυλοφίλων, ἀμφιφυλοφίλων, διεμφυλικῶν – τρανσέξουαλ καὶ διαφυλικῶν) ἀτόμων παραβιάζει τὶς ἀξίες στὶς ὁποῖες βασίζεται ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση”. Ποῦ κατάντησαν οἱ “ἀξίες” τῆς Εὐρώπης… Ξεχνιοῦνται ὅλοι οἱ μεγάλοι σοφοί της, ξεχνιέται ἡ χριστιανικὴ παράδοσή της, παραλείπονται καὶ πετιοῦνται στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων ἀκόμη καὶ οἱ φιλόσοφοι τοῦ διαφωτισμοῦ καὶ ἕνας πλέον κυριαρχεῖ, ὁ μαρκήσιος ντὲ Σὰντ μὲ τὶς διαστροφές του… Αὐτοῦ πλέον εἶναι οἱ κυρίαρχες ἀξίες τῆς Εὐρώπης, ντυμένες μὲ ἕνα περιτύλιγμα πομπωδῶν λέξεων, κενῶν περιεχομένου.  Αὐτὲς οἱ ἀπόψεις τοῦ ντὲ Σὰντ θεωροῦνται “προοδευτικές” (;;;) καὶ ἐπιδιώκεται ἡ γενικὴ καὶ βίαιη ἐπιβολή τους στὴν Εὐρώπη.
.             Ἐνδεικτική τῆς τάσης ὑπὲρ τῶν ὁμοφυλοφίλων στὴν ΕΕ εἶναι καὶ ἡ Γνωμοδότηση τῆς Ἐπιτροπῆς Δικαιωμάτων τῶν Γυναικὼν καὶ Ἰσότητας τῶν Φύλων. Σ’ αὐτὴν ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ «ὑπογραμμίζει ὅτι θὰ πρέπει νὰ παρέχονται στὰ ἄτομα ΛΟΑΔΜ ἐπιλογὲς ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀναπαραγωγὴ  καὶ ὑπηρεσίες ποὺ ἀφοροῦν τὴ γονιμότητα, σὲ πλαίσιο ποὺ δὲν θὰ εἰσάγει διακρίσεις». Ἐπίσης «ζητεῖ ἀπὸ τὰ κράτη μέλη νὰ ἀναγνωρίζουν, σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς ΕΕ (Σημ.;;;;;;), ὅλες τὶς μορφὲς γάμου, συμφώνων συμβίωσης καὶ γονικῆς ἰδιότητας ποὺ ἔχουν συναφθεῖ ἀλλοῦ καὶ ἀφοροῦν ἀνθρώπους ποὺ κατοικοῦν ἢ ἐργάζονται ἐντὸς τῶν συνόρων τους καὶ καλεῖ τὴν Ἐπιτροπὴ νὰ λάβει μέτρα κατὰ τῶν κρατῶν μελῶν ποὺ δὲν συμμορφώνονται». Ἀκόμη «ζητεῖ ἀπὸ τὰ κράτη μέλη νὰ διαφαλίσουν τὴν πρόσβαση τῶν μονῶν γυναικῶν καὶ τῶν λεσβιῶν σὲ θεραπεῖες γονιμότητας, ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή»….

Πῶς ψήφισαν οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ ἄλλοι εὐρωβουλευτὲς

.              Εἶναι ντροπὴ γιὰ τοὺς Ἕλληνες εὐρωβουλευτὲς καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους ποὺ ἔριξαν θετικὴ ψῆφο στὴν ἐπιβολὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς κάτι τοῦ ἰσότιμου καὶ ἰσάξιου μὲ τὴν φυσιολογικὴ καὶ φυσικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ πρέπει μάλιστα νὰ περάσει καὶ στὰ σχολεῖα…Ἐπὶ 642 παρόντων εὐρωβουλευτῶν 394 (61%) ἔδωσαν θετικὴ ψῆφο στὸ ψήφισμα, 176 (27%), πρὸς τιμήν τους, τὸ καταψήφισαν καὶ 72 (11%) ἔριξαν λευκό. Ἀπὸ τοὺς 22 Ἕλληνες εὐρωβουλευτὲς 13 ἔδωσαν θετικὴ ψῆφο, 4 ἔριξαν λευκὸ καὶ 5 ἦσαν ἀπόντες ἀπὸ τὴν ψηφοφορία.
.           Ἀπὸ τὶς ὁμάδες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου τὸ Εὐρωπαϊκὸ Λαϊκὸ Κόμμα ἐτάχθη κατὰ τοῦ ψηφίσματος, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι τὰ θέματα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, καθὼς καὶ τὸ θέμα τῆς σεξουαλικῆς ταυτότητας καὶ συμπεριφορᾶς εἶναι θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὰ ἐθνικὰ κράτη καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀντιμετωπίζονται σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο, καθὼς ἐπίσης ὅτι τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀφοροῦν ὅλους τοὺς πολίτες καὶ δὲν μποροῦν νὰ διασπῶνται στὶς διάφορες ὁμάδες καὶ τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς κάθε μίας. Τὴ γραμμὴ τοῦ ΕΛΚ δὲν ἀκολούθησαν οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλετὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας, ποὺ ψήφισαν ὑπὲρ τῶν ὁμοφυλοφίλων!. Ἀντίθετα τὴν ἀκολούθησαν καὶ καταψήφισαν τὸ ψήφισμα οἱ περισσότεροι Γερμανοὶ Χριστιανοδημοκράτες, οἱ Γάλλοι τοῦ Κόμματος τοῦ κ. Σαρκοζὶ  UMP, καὶ οἱ Ἀγγλοι, μέλη τοῦ κυβερνῶντος Συντηρητικοῦ Κόμματος. Αὐτοὶ εἶναι λιγότερο “προοδευτικοὶ” ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες εὐρωβουλευτές…Ἐπίσης, ἀνεξάρτητα ἀπὸ Κόμμα, καταψήφισε τὸ ψήφισμα ἡ μεγίστη πλειονοψηφία τῶν Πολωνῶν καὶ τῶν Οὔγγρων εὐρωβουλευτῶν, ποὺ πράγματι πιστεύουν στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀξίες. Κατὰ τοῦ ψηφίσματος ἐτάχθη καὶ ἡ δεξιὰ ὁμάδα “Εὐρώπη τῆς Ἐλευθερίας καὶ Δικαιοσύνης”, ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλευτὲς τοῦ ΛΑΟΣ, ποὺ ἀνήκουν σ᾽ αὐτήν,  δὲν ἀκολούθησαν τὴν γραμμή της.
.             Ὑπὲρ τοῦ Ψηφίσματος τάχθηκαν τὸ Εὐρωπαϊκὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα, ἡ Ἀριστερά, οἱ Πράσινοι, καὶ οἱ Φιλελεύθεροι. Ποῦ κατάντησε ἡ ἀριστερὰ καὶ ἡ σοσιαλδημοκρατία. Ἐγκατέλειψαν τὶς ἀρχὲς τῶν ἱδρυτῶν τους, ποὺ ὁραματίζονταν μία κοινωνία προοδευτική, μὲ ἀξίες καὶ κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ δικαιοσύνη καὶ χωρὶς νὰ ἔχουν πιὰ τίποτε ἄλλο νὰ προωθήσουν ἀκολουθοῦν τὸ κίνημα τῶν ὁμοφυλοφίλων, γιὰ μία “προοδευτικὴ” κοινωνία, ὅπως τὰ ΛΟΑΔΔ ἐπιδιώκουν νὰ τὴν διαμορφώσουν…
.             Γιὰ τὴν ἱστορία οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλετὲς ψήφισαν ὡς ἀκολούθως τὸ Ψήφισμα γιὰ τοὺς ὁμοφυλοφίλους: Ἀπὸ τοὺς ὀκτὼ εὐρωβουλευτὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ  οἱ ἕξι (Κρ. Ἀρσένης, Σπ. Δανέλλης, Μάρ. Κοππᾶ, Α. Ποδηματᾶ, Σύλβ. Ράπτη, Γ. Σταυρακάκης) ψήφισαν ὑπὲρ τοῦ ψηφίσματος καὶ δύο (Δήμ. Δρούτσας καὶ Χρ. Παλιαδέλη) ἀπουσίασαν ἀπὸ τὴν ψηφοφορία.
.             Ἀπὸ τοὺς ὀκτὼ βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας, ποὺ εἶχαν ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὸν τότε ἀρχηγὸ Κ. Καραμανλῆ καὶ εἶχαν ἐκλεγεῖ (Σημ.: Μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ κ. Σαμαρᾶ ἀποχώρησε ὁ συνεργάτης τῆς κας Ντ. Μπακογιάννη Θεόδ. Σκυλακάκης καὶ ἐντάχθηκε στὴν ὁμάδα τῶν Φιλελευθέρων) οἱ τέσσερις ψήφισαν ὑπὲρ τῶν ὁμοφυλοφίλων (Γ. Κουμουτσάκος, Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Κων. Πουπάκης καὶ Θεόδ. Σκυλακάκης), μία,  ἡ κα Μαρ. Γιαννάκου, ψήφισε λευκὸ καὶ τρεῖς (Γ. Παπανικολάου, Γ. Παπαστάμκος καὶ Ι. Τσουκαλᾶς) ἀπουσίασαν ἀπὸ τὴν ψηφοφορία. Στὴν πενταετῆ θητεία τους καὶ στὴν πιὸ κρίσιμη ὥρα ζυγίστηκαν ὅλοι τους καὶ βρέθηκαν λειψοί. Ἡ ψηφοφορία αὐτὴ ἦταν ἡ πιὸ κρίσιμη ἀπὸ ὅλες ὅσες συμμετέσχον, γιατί ἀφοροῦσε  τὴν ψυχὴ τῆς Εὐρώπης, τὸ μέλλον της. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὅ, τι ἄλλο κι ἂν ἔχουν κάνει σὲ ἐπίπεδο κοινωνικὸ ἢ ἐθνικὸ γκρεμίστηκε μὲ τὴν ψῆφο τους αὐτή, ποὺ ἦταν καὶ ἀντίθετη μὲ τὴ γραμμὴ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος. Ἡ Νέα Δημοκρατία ἀλήθεια, σὲ κεντρικὸ ἐπίπεδο, τί λέγει γιὰ τὴν ψῆφο τῶν βουλευτῶν της; Ἂν τὸ θέμα περάσει ἔτσι καὶ πεταχτεῖ στὰ σκουπίδια, τότε πάει νὰ πεῖ ὅτι ἐξελίχθηκε καὶ αὐτὴ σὲ Κόμμα ποὺ συμβαδίζει μὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ ντὲ Σάντ…Καὶ τότε εἶναι σὰν νὰ διώχνει ὅσους ψηφοφόρους δὲν συμφωνοῦν μὲ τὸν Γάλλο μαρκήσιο.
.             Ὁ κ. Νίκ. Χουντῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ὑπὲρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀφοῦ ἀκολουθεῖ στὸ θέμα αὐτὸ τὴν “προοδευτικότητα” τοῦ Κόμματός του καὶ τῆς Ἀριστερῆς ὁμάδας τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου. Οἱ δύο βουλευτὲς τοῦ ΚΚΕ (Χάρ. Ἀγγουράκης καὶ Γ. Τούσσας), παρὰ τὴ γραμμὴ τῆς Ἀριστερᾶς, ἀκολούθησαν  τὴν γραμμὴ τοῦ ΚΚΕ καὶ ἔριξαν λευκό. Ἀντίθετα οἱ δύο εὐρωβουλετὲς τοῦ ΛΑΟΣ δὲν ἀκολούθησαν τὴ γραμμὴ τῆς ὁμάδας ποὺ ἀνήκουν καὶ ἡ μὲν κα Νίκη Τζαβέλλα ψήφισε ὑπὲρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὁ δὲ κ. Νίκ. Σαλαβράκος ἔριξε λευκὴ ψῆφο.
.             Γιὰ τὴν ἱστορία νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ Ψήφισμα δὲν ἔχει ὑποχρεωτικὴ ἰσχὺ γιὰ τὰ κράτη μέλη, ὅμως δείχνει τὴν ἠθικὴ στάση ποὺ ὑπάρχει στὰ ἀπερχόμενα μέλη τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου. Εἶναι ἕνα ἀκόμη σύμπτωμα τῆς παρακμῆς τῆς Εὐρώπης.Ἐπίσης ὅτι ἀπὸ τὰ 28 κράτη μέλη μόνο τὰ δέκα ( Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ἠνωμ. Βασίλειο, Ἱσπανία, Ἰταλία, Κάτω Χῶρες, Κροατία, Μάλτα καὶ Πορτογαλία) ἔχουν θεσπίσει πολιτικὲς ὑπὲρ τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ σὲ ὁρισμένες ἀπὸ αὐτὲς ὑπάρχει ἔντονη  ἡ ἀντίδραση τῆς κοινῆς γνώμης.

 Ἀντιδράσεις

.             Μεταξὺ τῶν πρώτων ποὺ ἀντέδρασαν στὸ ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία ἦταν ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Ἑνώσεων Καθολικῶν Οἰκογενειῶν στὴν Εὐρώπη Ἀντουὰν Ρενάρ. Στὴν ἀρχὴ τῆς δήλωσής του ἔθεσε τὸ ἐρώτημα στοὺς εὐρωβουλευτὲς «ἡ ἰδιωτικὴ σεξουαλικὴ ζωὴ μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ κριτήριο γιὰ τὶς πολιτικὲς τῆς ΕΕ;» Ὁ ἴδιος ἀπαντᾶ ἀρνητικὰ  καὶ προσθέτει: «Ἡ ΕΕ ὀφείλει νὰ ἐξασφαλίζει σὲ ὅλους τοὺς πολίτες νὰ ἀπολαμβάνουν τὰ θεμελιώδη δικαιώματα… Ὅποιες κι ἂν εἶναι οἱ ἰδιωτικὲς ἐπιλογὲς στὸν τομέα τῆς σεξουαλικότητας, τὰ θεμελιώδη δικαιώματα εἶναι ἴδια γιὰ ὅλους… Στὴν οὐσία τὸ ψήφισμα παρεμβαίνει στοὺς τομεῖς ποὺ ἀφοροῦν ἀποκλειστικὰ τὶς ἁρμοδιότητες τῶν κρατῶν μελῶν, σύμφωνα μὲ τὸ οἰκογενειακό τους δίκαιο,  καὶ ὄχι τῆς ΕΕ».
.             Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοὺς οἱ Πολωνοὶ ἐπίσκοποι σὲ ἐγκύκλιό τους πρὸς τὸν Πολωνικὸ λαὸ τονίζουν τὴν ἀξία τῆς οἰκογένειας, ὡς θεμελίου γιὰ τὴν ψυχικὴ ἰσορροπία καὶ τὴν φυσιολογικὴ ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου καὶ καταδικάζουν τὴνκατασκευὴ τῆς ἰδεολογίας τοῦ φύλουποὺ ἐπιδιώκει νὰ ὑποκαταστήσει τὴ φύση καὶ τὴν πραγματικότητα..             Ἐπίσης ὁ Λέο Βὰν Ντόεσμπουργκ, πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Χριστιανικῆς Πολιτικῆς Κίνησης, θεωρεῖ ὅτι μὲ τὸ ψήφισμά του τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο «ἐπιχειρεῖ νὰ δημιουργήσει μία καινούργια στρατηγικὴ θεμελιωδῶν δικαιωμάτων σύμφωνα μὲ τὰ εἰδικὰ δικαιώματα καὶ προνόμια μίας ὁμάδας πολιτῶν, λόγῳ τῆς προσωπικῆς καὶ σεξουαλικῆς τους συμπεριφορᾶς». Ὁ κ. Ντόεσμπουργκ τονίζει ὅτι ἡ Εὐρώπη χρειάζεται δικαιώματα γιὰ ὅλους καὶ ὄχι γιὰ ὁρισμένους, ποὺ θὁδηγήσουν  σὲ κοινωνία πολιτῶν δύο τάξεων, τῶν ὁμοφυλόφιλων «πατρικίων» καὶ τῶν ἄλλων «πληβείων». Τέλος ἐπικρίνει τὸ Εὐρ. Κοινοβούλιο ὅτι ψήφισε χωρὶς συζήτηση στὴν Ὁλομέλεια καὶ ὅτι ὅλο τὸ ψήφισμα στηρίζεται στὴν ἰδεολογία τοῦ λόμπι τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ δὲν ἔχει καμία ἐπιστημονικὴ ἢ ἠθικὴ βάση.-