«Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους· οὐ γάρ ἐστιν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ἰσχυρότερον ὅπλον» (Ἰωάννης τῆς Κλίμακος)
 Το 19ο αιώνα είχε εμφανιστεί ο Άγιος Γεώργιος σε έναν αγιορείτη μοναχό, που ήταν τρομερά ράθυμος και ακηδιαστής και τον έλεγξε για τον τρόπο ζωής του, λέγοντάς τον:

– Δε γνωρίζεις και δε μπορείς να φανταστείς τι χάνεις, που περνάει ένα λεπτό της ώρας και δεν μνημονεύεις το όνομα του Χριστού, με το ”Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με”…
Ο μοναχός συγκλονίστηκε τόσο πολύ από ...

το γεγονός αυτό, που άρχισε να αγωνίζεται με ζήλο και αγάπη Χριστού και έφτασε σε υψηλά μέτρα αρετής. Μάλιστα αργότερα, έγινε και ηγούμενος σε κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους…

Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα

https://www.triklopodia.g