Ω ησυχία, κλίμακα των αρετών!
 Ω ησυχία, κλίμακα των αρετών!

Ω ησυχία, μητέρα της κατανύξεως!


Ω ησυχία, καθρέφτη των αμαρτημάτων, που δείχνεις στον άνθρωπο τις παραβάσεις του!


Ω ησυχία, που δεν...

εμποδίζεις τα δάκρυα!


Ω ησυχία, γεννήτρα της πραότητας!


Ω ησυχία, συγκάτοικε της ταπεινοφροσύνης!


Ω ησυχία, που είσαι ενωμένη με το φόβο του Θεού και φωτίζεις το νου!


Ω ησυχία, φύλακα των λογισμών και συμπαραστάτη της διάκρισης!


Ω ησυχία, γεννήτρα κάθε αγαθού, θεμέλιο της νηστείας και εμπόδιο της γαστριμαργίας!


Ω ησυχία, μελέτη της προσευχής και της ανάγνωσης!


Ω ησυχία, μητέρα της ευλάβειας!


Ω ησυχία, δεσμωτήριο των παθών!


Ω ησυχία, ευφροσύνη της ψυχής και της καρδιάς!


Ω ησυχία, βοηθέ κάθε αρετής!


(Άγιος Εφραίμ ο Σύρος)

http://leimwnas.blogspot.com/2021/08/blog-post_90.html