«Αλοίμονό μας για τις μέρες που φεύγουν...»
…Ἔρχεται ἐδῶ ἕνας Ρῶσος ἐπίσκοπος , Παῦλος τὸ ὄνομά του. Ἀνήκει στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Πνευματικότατος ἄνθρωπος. Κάθε τρεῖς φράσεις ποὺ λέει, συμπληρώνει: «Παράσχου, Κύριε». Μία μέρα τὸν ρωτῶ:

- Γέροντα, γιατί συνέχεια λέτε «Παράσχου Κύριε»;
- Ἄ, τὸ ἀγαπῶ πολύ.
- Σ’ αὐτὸ συμφωνοῦμε, τοῦ λέω.
-Ἂς μᾶς ἀκούσει ὁ Θεός.  Θεέ μου, ἄκουσε κι ἐκπλήρωσε τὸ αἴτημά μας. Μακάρι νὰ ἦσαν τέτοια τὰ αἰτήματά μας καὶ ὄχι μόνο ψωμί, δουλειά, ὑγεία. Κι αὐτὰ βεβαίως χρειάζονται, ἀλλὰ εἶναι δευτερεύοντα.
.  Εἴπατε προηγουμένως ὅτι ὁ κόσμος δὲν... τὰ πολυκαταλαβαίνει αὐτά. Ξέρετε γιατί; Γιατί εἴμαστε δοσμένοι στὴν ὕλη. Γι’ αὐτό, αὐτὰ τὰ μεγάλα λόγια τὰ γλυκά, τὰ οὐράνια, δὲν τὰ καταλαβαίνουν οἱ ἄνθρωποι. Ὅταν ὅμως σιγὰ-σιγὰ μπαίνουν σ’ αὐτὰ τὰ κανάλια, νὰ δεῖτε μετὰ πῶς τρώγοντας ἔρχεται ἡ ὄρεξή τους καὶ ἀρχίζουνε νὰ λένε  Παράσχου Κύριε. Θέλω κι ἐγὼ τέτοιες ἡμέρες στὴ ζωή μου.
.    Κρίμα δὲν εἶναι νὰ μᾶς δίνει ὁ Θεὸς 70-80-90 χρόνια καὶ νὰ πηγαίνουν χαμένα; Λένε γιὰ ἕνα παππού, ὁ ὁποῖος ἔζησε 88 χρόνια, ὅτι λίγο πρὶν πεθάνει ζήτησε  καὶ τοῦ ἔφτιαξαν τὴν πλάκα τοῦ τάφου του. Ἐπάνω ἔγραψε: «Ἐνθάδε κεῖται ἀνὴρ 88 ἐτῶν, ὅστις ἔζησε μόνον 8 ἔτη»! Γιατί μόνο αὐτὰ τὰ 8 χρόνια ἔζησε ὅπως ἤθελε ὁ Κύριος. Τὴν ἡμέραν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον. Αὐτὰ μόνο τὰ χρόνια, σοῦ λέει, ἔζησα ὡς ἄνθρωπος. Τὰ ἄλλα τὰ σπατάλησα.
.    Μιᾶς  καὶ τὸ θίγουμε, μεγαλύτερη σπατάλη π τν σπατάλη το χρόνου, δν πάρχει. Ν χάνεις, ν σκοτώνεις τς μέρες σου. λίμονό μας γι τς μέρες πο φεύγουν, χωρς ν εαρεστομε στν Κύριον. Πρέπει κάθε μέρα νὰ εὐαρεστοῦμε Κυρίω τῷ Θεῷ ἡμῶν. Πρέπει νὰ ἀναπαύει τὸν Κύριον ἡ κάθε μέρα μας. Τότε καὶ μόνο εἶναι ἀληθινὴ μέρα, ἀνθρώπινη, χριστιανική, παραδεισένια. Ἀλλιῶς, κρίμα στὴν ἡμέρα ποὺ μᾶς δίνει ὁ Θεός…

Από το βιβλίο του Μ.Μελινού«Γέροντες εν Άθω»Δειρά Πείρα Πατέρων τ.9
christianvivliografia.wordpress.