Κουρὰ Μοναχοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου
 Μέσα σὲ κλίμα κατανύξεως καὶ συγκινήσεως, τελέσθηκε χθὲς Τετάρτη 27-05-21 στὴν Ἱερὰ Βασιλικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου, ἡ κουρὰ τοῦ Δοκίμου Μοναχοῦ Δημητρίου. Τὴν κουρὰ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέας.

Ὁ δόκιμος ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δημήτριος, ὁ ὁποῖος τυγχάνει καὶ ἀπόφοιτος δύο Τεχνολογικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων, ἐνδύθηκε διὰ χειρῶν...
τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἀνδρέου, τὸ εὐλογημένο ράσο τῆς κατὰ Θεὸν πάλης, λαμβάνοντας ἀπὸ τὸν Γέροντά του Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀρσένιο Μάϊπα, τὸ ὄνομα τοῦ Προφητάνακτος Δαυΐδ.
Στὴν προσφώνησή του πρὸς τὸν νέο Μοναχὸ Δαυΐδ, ὁ Σεβασμιώτατος ἑστίασε στὴν μεγάλη ἀρετὴ ποὺ πρέπει νὰ διακρίνει τοὺς ἀληθινοὺς Μοναχούς· τὴν ὑπακοή. Μέσα ἀπὸ ἐμπειρικὰ παραδείγματα τοῦ Γεροντικοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ βιβλίου τῆς «Κλίμακος» ποὺ συνέγραψε ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, ὁ Μητροπολίτης Ἀνδρέας τόνισε στὸ νεόφυτο τέκνο τῆς Παναγίας μας τὴν σπουδαιότητα τῆς σωτήριας ὑπακοῆς πρὸς τὸν Γέροντα καὶ πνευματικό του καθοδηγητῆ.
Καὶ ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ποὺ... βοήθησε πνευματικὰ νὰ ἀνδρωθεῖ ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου, δίδασκε ὅτι ὁ νέος ποὺ θὰ φύγει ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ θὰ πάει στὸ Μοναστήρι ἀφιερώνοντας τὸν ἑαυτό του στὸν Θεό, αὐτὸς ἔκανε τὸ μεγαλύτερο θαῦμα καὶ δὲν χρειάζεται νὰ ἐπιτελέσει ἄλλο θαῦμα στὴν ζωή του.
Πρόσθετε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὅτι οἱ μοναχοὶ κηρύττουν μὲ τὸν δικό τους τρόπο. Εἶναι σὰν τοὺς φάρους ποὺ ὑπάρχουν πάνω σὲ κάτι ψηλοὺς βράχους καὶ ποὺ μὲ τὸ φῶς τους φωτίζουν καὶ κατευθύνουν τὰ καράβια στὸν σωστό τους προορισμό. Οἱ μοναχοὶ βοηθοῦν τὸν κάθε ἄνθρωπο νὰ πηγαίνει στὸν προορισμό του ποὺ εἶναι ὁ Θεός. Ὁ μοναχὸς κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο μὲ τὴν ζωή του. Ζεῖ τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τὸν προδίδει. Ἔτσι μὲ τὸν πιὸ βέβαιο τρόπο κηρύσσεται τὸ Εὐαγγέλιο, πράγμα ποὺ διψάει ὁ σημερινὸς κόσμος.
Ὁ μοναχὸς δὲν σκέφτεται τὰ χαρίσματα. Ὁ μοναχὸς τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ὅλα τὰ δίνει στὸν Χριστό. Ὅλο τὸν ἑαυτὸ του τὸν δίνει στὸν Χριστό. Νοιώθει ὅτι εἶναι παιδὶ τοῦ Θεοῦ. Σὰν παιδὶ του δικαιοῦται ἀπὸ τὴν μεγάλη περιουσία τοῦ Καλοῦ του Πατέρα. Καὶ ὁ καλὸς Θεὸς δίνει ἄφθονες εὐλογίες στὰ πλάσματά Του, ὅταν δὲν πρόκειται νὰ βλαφτοῦν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου
http://e-konitsa.blogspot.com/