* "Οι ανόητοι θυμώνουν επειδή ο Θεός δεν διοικεί τον κόσμο κατά τη δική τους λογική ... |Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

 Οι ανόητοι θυμώνουν επειδή ο Θεός δεν διοικεί τον κόσμο κατά τη δική τους λογική, όταν οι λογικοί κοπιάζουν ασταμάτητα να μπουν στη λογική του Θεού. 

Είναι δύσκολο καμιά φορά και στον πιο λογικό των ανθρώπων να κατανοήσει το γιατί σ’ έναν άνθρωπο συμβαίνει έτσι, ενώ στον άλλον αλλιώς.

Γιατί ο νέος που ...

επιθυμεί τη ζωή πεθαίνει, ενώ ο γέρος που επιθυμεί το θάνατο ζει.

Γιατί ο ευσεβής βασανίζεται, ενώ ο άθεος καλοπερνά.

Και οι αγιότατες ψυχές καμιά φορά βρίσκονται σε αμηχανία μπροστά στο αίνιγμα των γεγονότων ...


Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς


(από τον Μπιλιούρη Αριστοτέλη) 

http://amfoterodexios.blogspot.com/