Ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζεται.


ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ :


«Τό κορμί σας, ς σς τό καύσουν, ς σς τό τηγανίσουν, 
τά πράγματά σας ς σς τά πάρουν, μή σς μέλη,
 δστε τα, δέν εναι δικά σας. Ψυχή καί Χριστός σς χρειάζεται. τοτα τά δύο λος  κόσμος νά πέση, δέν μπορε νά σς τά πάρη, ξω ν τύχη καί τά δώσετε μέ τό θέλημά σας. Ατά τά δύο νά τά φυλάγετε, νά μήν 
τύχη καί τά χάσετε»
http://orthodox-voice.blogspot.gr